Luftavfuktning hos energileverantörer

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Branschlösningar
 2. Branschöversikt
 3. Energileverantörer

Luftavfuktning hos energileverantörer

Professionell luftkonditionering för kraftverksoperatörer

För hög luftfuktighet är energileverantörens värsta fiende för att kraftverket ska fungera felfritt. Det för med sig kondens och korrosion, vilket kan leda till skador på mekaniken. Ett professionellt koncept för luftavfuktning ger säkerhet.

Genom hög luftfuktighet – och korrosion till följd av detta – kan det uppstå störningar på turbiner, pumpar, kopplingsanläggningar och hela kraftverkets elsystemet. Särskilt om det handlar om ett vattenkraftverk eller en offshore-vindkraftanläggning som ständigt måste kämpa mot vatten. Målet med luftkonditioneringen för energileverantörer måste alltså vara att ha luftfuktigheten under kontroll. Det är det enda sättet att i förväg förhindra driftstopp och dyra underhålls- och reparationsarbeten.

Högeffektiv teknik för torrt rumsklimat i kraftverk

För luftkonditionering i ett kraftverk sammanställer våra experter i industriservice tillsammans med ditt team ett koncept med beprövade kraftfulla apparater. För det är särskilt de stationära adsorptionsluftavfuktarna i TTR-serien lämpliga för kontinuerlig drift i kraftverk. För användning i explosionsfarliga områden står TTR 250 Ex till förfogande. Även industrikondenstorkar i DH-serien eller de mobila byggtorkarna i TTK-serien är mycket lämpliga för luftkonditionering hos energileverantörer. Dessutom sörjer fläktar för optimal luftcirkulation, även på svårtillgängliga platser, och förhindrar på så sätt kondensbildning. För att värma upp eller kyla ner rumsluften ytterligare är våra elvärmare och luftkonditionerare perfekta tillägg. Inte minst kan man med mätdon och datalogger permanent kontrollera konstanta rumsluftvillkor – A och O för konstant låg fuktighet.

Det kan du lita på! Provdrift med Trotecs industriservice

Med industriservice garanteras realisering av ett säkert avfuktningskoncept: Innan stationära industritorkar eller luftavfuktare installeras testar vi om vår lösning fungerar riktigt med mobila enheter och mobil fjärrövervakning. Och först när det har bevisats att luftavfuktningskonceptet är pålitligt installeras de stationära lösningarna i kraftverket.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …

Trotec:s produkter för energileverantörer

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig